Personality Profile

Actions
Loading...

Personality Profile

Kgopotso Sekopa

Let's connect:

Show(s):

More on Kgopotso Sekopa

Nna Kgopotso Magdeline Sekopa ketswa Burgersfort Ga-Mashamothane, mmasepaleng wa Fetakgomo- Tubatse.

Ke belegetswe bookelong bja Groothoek kala 22 september 1992, kalana yaka ya wela motseng wa praktiseer gola Burgersfort. Ke ngwana wa bobedi wa Nthereke Salmon Sekopa le Ramadimetja Portia Sekopa.

Ke tsene sekolo Ikhwezi Lokusa primary, morago ka ya sekolong seo se phakgameng sa Sehlaku gola Driekop moo ke phethilego mphato wa marematlou ka ngwaga wa 2009. ke thopile sefoka sa mmadi wa ditaba wa ngwaga ( best newsreader of the year), elego seo se ntemoshitsego bokgoni bjaka bja go beakanya ditaba le go gasha.

Ke bile le sehlopha sa bana ba mmino le dipapadi tsa sefaleng go tloga ka ngwaga wa 2007 go fihla ka 2010 ge ke tswetsa dithuto tsaka pele.

Ke ithutetse Fitting and Turning kholetsheng ya Capricorn go tloga ka 2013 go fihla ka 2015, ka shomela seyalemoya sa selegae sa Tubatse go tloga ka May 2017 go fihla April 2019 ge keeba karolo ya seyalemoya sa Thobela FM.

All Personalities

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...