Ngwathelanang

MATLAFATSO YA MOSWA

Date: Jul 11, 2019

Mongwadi: Mancha Herry Kubu

Mongwadi: Mancha Herry Kubu

Dumelang batho ka moka,
Le lena merafe yohle.

Ke nna tšhelete mothuši wa bohle,
Ga ke le mo,ke mo sellong.
Ke thomile kere ga ke bolele,
Empa mollo wo ke go oretšego,
Ke mollo wa dikgong tsa mohwelere.
Ke lekile go kgotlelela empa ke paletšwe,
Ka re ke a homola gwa swana fela.

Ke tlile mo lefaseng ke hlwekile,
Ebile go se na mathata lefaseng.
Empa matšatšing a lehono bophelo bo fetogile.
Go tletše ditshenyagelo fela ka lebaka laka!
Batho ba fetogile manaba ele ge go bakiwa nna!

Bana ba nyatša batswadi ba bona ka lebaka laka.
Makgarebe le ona a tšama a ponoka ele ge go nyakiwa nna.
Masogana le ona a iphile naga ka lebaka laka,
Baswa le bona ba ipolaiša ka mešomo ye boima ele ge go fatiwa nna!
Batho ga ba sana boroko,
Bošego le mosegare di fetogile selo se tee.

Naa e kaba ke sentše ke e tla kae,
Ijooh!,,,nna tšhelete ngwana wa batho,ke tsenetšwe,naa wa pelo ke mang a jo nthuša,ke tlišitšwe mo go tlo phediša batho,e sego go bolaya.
Bana le batswadi ba bona ba fetogile manaba ka lapeng,ele ge go bakiwa nna.
Mešomong go kitima mpholo fela ele ge go nyakiwa nna.

Kua mellwaneng ke bona merafe ya ka ntle gomme ba tsena nageng,
Ba sena mangwalo.
Mo go beng le khutšo ke a tsena nna gwa tlala ka lehloyo le bobe,empa e se ka maikemišetšo!
Ke tšhelete nna sephidiši,e sego mmolayi.
Sello saka ke se lebišitše go lena bao le tlaišago batho ka lebaka laka,kere tlogelang go bolayana ka lebaka laka.
Ijooooooh nna ijooooooh!!

Thuša lefase la gago Ramasedi, ka go ntloša mo lefaseng,gore kwano e be gona.
Ma-Afrika borwa le dinaga mabapi a ke le swaraneng le be ngatana ye tee, le se ke la aroganywa ka lebaka laka.
A Modimo wa israel ale boloke...Amen!

Comments

comments powered by Disqus

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Ka Difokeng

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...
Complementary Content
CLOSE

Your Name:*

Your Email:*

Your Message:*

Enter Captcha:*