Ngwathelanang

Matlafatso ya Moswa: Nyaope

Date: Jul 17, 2019

MATLAFATŠO YA MOSWA Lenono go Matlafatšo Ya Moswa re thoma ka sereto sa go ngwalwa ke Lenard Pabalelo Malesa, sa go bitšwa Nyaope!

Mongwadi: Leonard Pabalelo Malesa

Gore o fihlile mpholo ke bone ka go nyeuma,

Ga mathaka boemathekisi.

Gore o fihlile moleko ke bone,

Ka maisa go pudufala,

Gore o fihlile mpholo ke kwele,

Ka lentšu go ganela teng.

Nnete gore o fihlile ka noši,

Ke bone ka lebala la moratho go swiswala,

Ga go sana le mmalatshehlana masoganeng,

O reng o ba kgethiša diyamaleng nyaope?

Go ja go bona ke ge go kwala swikišana.

Ba gwametše o ba gwameditše o ba hlositše,

Gore o nyarela kae ga go tsebje.

 

O fihlile ke go robjwa ke maina mpholo.

Tshwane ba re o nyaope.

Mpumalanga ba re o pinch.

Mola kapa bodikela ba go bitša ungan.

Nna ke re o mokotakgopolodiphego.

Ba go leka ga tee o fetoga leaparankwe la bona.

O ba rabadia wa bona melao ba e tšeya go wena.

Wa buša mebele ya bona,

Wa laola menagano ya bona,

Sebelebele wabthopa wa dira ka rati,

Ba tsoga ka wena ba robala ka wena.

A gago maatla nyaope a šiiša nama tša mmele.

O thuthile tša ka mo wa iša ka kua.

O timile mabone a ditoro tša baswa.O lerabele o lenaba boka morekuru,

Gore o nkwe masesane ke bone ka maisa go tlogela phaphuši,

Ba molao e reng ba itlhophile sekgonyana ba sa go kgaleme.

O ratwa kudu Tshwane a mamelodi,

O opile leopo pitoria,

Maisa a go wela bogodimo ka mpa tša mageu.

Wa tšeya bana go batswadi,

Wa ba iša le naga.

Batswadi ba fetoga manaba.O ba direlang se?

Ba go jela dithopaneng o ba tlontlolla pepeneneg.

Goreng mathaka a kgethile wena,

Mabele merera melato yohle a le gona.

Ga o ba tlogele o ba iša bokoto borola hlogo boya matolo.

Ereng o saye le bona legodimong la magana go bowa madumela goya.

Re kwele o jele go lekane, o khoše la mpana palega gomela hle.

Comments

comments powered by Disqus

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Ka Difokeng

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...
Complementary Content
CLOSE

Your Name:*

Your Email:*

Your Message:*

Enter Captcha:*