Ngwathelanang

Thobela TV

Date: Jul 27, 2022

Bogela mananeo a Thobela FM mo go YouTube

more

Moremogolo: Go hloka ngwana ka lenyalong

Go hlokega ga thari ka manyalong go thubile manyalo a ma ntsi e le ge e tla be e le mosadi a palelwa ke go dira bana goba monna.

more

O kgonne bjang Prof Mashudu Tshifularo

Poledišano le Prof Mashudu Tshifularo

more

#Okgonnebjang: Ramasela Matsemela

Ramasela Matsemela o re botša gore o kgonne bjang

more

Matlafatso ya Moswa: Nyaope

MATLAFATŠO YA MOSWA Lenono go Matlafatšo Ya Moswa re thoma ka sereto sa go ngwalwa ke Lenard Pabalelo Malesa, sa go bitšwa Nyaope!

more

Ke nna Khanga

#MoswaLeBokamoso. Sereto seo se latelago se ngwadilwe ke mosadi yoo a ilego a latofatša Mopresitente wa peleng Jacob Zuma ka go mophaya theto ka kgang. Sona se ngwadilwe ka sejahlapi gomme Koketšo Motau o se fetoletše go polelo ya

more

Covid-19: Bao ba rekišago mmileng

Poledišano le Khomotso Talane wa Professional Progressive Forum (PPF)  ka Gauteng,

more

#Okgonne bjang: Mahlatse Mailula

Mahlatse Mailula gotšwa Seshego ka Limpopo ore le ge go kaba le mathata a ikonomi bjang goba bjang, yena akase tšhoge kudu ka lebaka la gore o fihleletše toro ya gagwe ya go dira 'Cheese'

more

Matlafatso ya moswa: Trent Shelton

#MoswaLeBokamoso, Matlafatšo ya moswa, Mongwadi: Trent Shelton, Mofetoledi le Morulaganyi: Koketšo Motau

more

MATLAFATSO YA MOSWA

Mongwadi: Mancha Herry Kubu

more

Matlafatso Ya Moswa

Lehono le mo go karolwana ya rena ya Matlafatšo Ya Moswa, re go fa lengwalo leo, le ka fetolago bophelo bja moswa.

more

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...