News

Tabakgolo: Illegal Mining

Date: May 12, 2017

Meepo yeo e sego molaong

Ge ikonomi ya naga e fokola seo se bolela gore le hlokego ya mešomo e tla gakalela pele ka nageng ya kekela diprovincing ya ba ya fihla le dimasepaleng.Province ya Limpopo ngwageng wa go feta e ile ya swara Summit yeo go yona go bego go logišanwa maano a gore go ka hlatlosa bjang seemo sa ikonomi ya province. Province ye ekile ya bitšwa province ya go huma ka baka la merero ya tša temo gomme lehono mahlo ka moka a lebeletše yona province ye bjalo ka ge e na le lepanta le meepo yeo ntle le pelaelo e hloletšego bontši bja batho mešomo.Meepo yeo e bonala ka boati ka mmasepaleng wa selete wa ga Sekhukhune, di tikologong tša go etša Tubatse gola Burgersfort,Driekop, Atok le ka mmasepaleng wa selete wa Waterberg gola Mapela gammogo le ka kua Baphalaborwa. Ge re sa thakgaletše gore meepo ye e tla tliša kimollo ya hlokego ya mesomo ka provincing, go thoma go runya taba ya meepo yeo e sego molaong/illegal mining yeo e thomilego go tswikinya mosela gona mo Limpopo.

Comments

comments powered by Disqus

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...
Complementary Content
CLOSE

Your Name:*

Your Email:*

Your Message:*

Enter Captcha:*