Mahlakung

Moruti Kgole

Let's connect:

Show(s):

Ke thomile go raloka di drama tsa Thobela FM go tloga ka 2007 go fihla lehono lege ke ralokela Mahlakung bjalo ka Moruti Kgole.

NAME         :  MOGAU CLEMENT

SURNAME:   LESHILO

AGE             :  32

VILLAGE      :  MARULANENG, GA MPHAHLELE

ROLE: MORUTI KGOLE

Ke belegwe 15/02/1984 motseng wa tsiane, Ga Mphahlele. Ke tsene sekolo Tjiane Primary le Phutlo Secondary School. Ke remile tlou ngwageng wa 2001. Dithutong tsa godimo ke ithutetse catering management ko loritz training college ka 2002, ka 2013 -2014 ka ithuthela mechanical engineering, ka 2015 ka ithuthela radio broadcasting ko damelin.

Ke thomile go raloka di drama tsa Thobela FM go tloga ka 2007 go fihla lehono lege ke ralokela Mahlakung bjalo ka Moruti Kgole. Ke motsweletsi e bile ke Mogashi wa mananeo a thuto go Thobela FM e lego di dicumentary le Sedupe se Sekoleng. Ke hlahla mananeo a medirong ya go fapana mohlala-manyalong ,diphati ,dipulo tsa  matlapa , mediro ya mmusho goba masepala goba mebasepala. Ntle le mowe ke tsea nako yaka ke le ka gae le besu ga mmogo le ba lapa laka.

Ka 2009 ke bile motsweletsi lego gasha mananeo ago fapana  go greater  lebowakgomo community radio. Ka 2013 ka thwalwa goba marketing manager gomme go tloga ka yona 2013-2015 ka hlatsotswa goba station manager  

Ka 2008 ke ngwadile tshwantshetso dikgang yeo e bitswago “ ke thuswa ke mang” gomme  yona yaya moyeng gona mo thobela fm ka ona ngwaga owe . Ka 1997 ke thomile go raloka di drama tsa sefalenggo fihla lehono. Ka 2012 ka thoma goba mohlohleletsi go fihihla lehono

 

All Personalities

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...