Mahlakung

SOPHIA

Let's connect:

Show(s):

Sophia o ruta basadi gore ba ikemele ,ba tlogele go hlwa ba itshepile banna

JULIA MATHE

ORIGIN : MAKWENG ZEBEDIELA

ROLE : SOPHIA TAKALANE MALULEKE

CHARACTERS BREAKDOWN

Sophia o hlohleletṧ,a le go ruta basadi gore ba ikemele ,ba tlogele go hlwa ba itshepile banna

O ba ruta gore ge ba sena meṧomo ba thome dikgwebo tsa bona e be di business women, o ruta batho gore bophelo ga se go rutega fela wa ba le degree, o ka ba le kgwebo ya sepela botse wa phela ga botse .

O ruta bo rakgwebo gore ba swanetṧe go ba le nako le ba malapa a bona ba ska tseya nako ya bona kamoka ba isa dikgwebong tsa bona ba ba lebala.

O ruta batho le gore ba thuṧe ba bangwe , go sa kgathalege gore ba a ba tseba goba aowa.b

-She is manipulative

-She is business minded

-She is seductive

-She is kind and humble

-She is generous

All Personalities

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...