Mahlakung

Phetola Lethebe

Let's connect:

Show(s):

Chukudu Manaka ke modiragatṧi wa di drama , o thomile ka ngwaga wa 1998 mo Action School of drama ka fase go hlahlo ya Mahuma Rapetsoa. Go tloga moo, a tsenela di drama tsa radio mo goThobela fm bjalo ka moraloki , mongwadi le mofetoledi.

CHUKUDU MANAKA

ORIGIN: Ga Dikgale Sebayeng

ROLE: Phetola Lethebe

-Phetola ke rakgwebo wa go tsebega, wa maitemogelo

-Ke moradia wa maloba

-Ke monna wa lerato wago rata lapa la gagwe

Thutokgolo:

Bjalo ka rakgwebo leka ka gohle go hlokomela letseno , o leke kudu go netefatṧa gore kgwebo e sepela ka thelelo. Bjalo ka hlogo ya lapa , tseba gore o nale maikarabelo ao o swanelago go a phethagatṧa.

ARTISTIC PROFILE:

Chukudu Manaka ke modiragatṧi wa di drama , o thomile ka ngwaga wa 1998 mo Action School of drama ka fase go hlahlo ya Mahuma Rapetsoa. Go tloga moo, a tsenela di drama tsa radio mo goThobela fm bjalo ka moraloki , mongwadi le mofetoledi.

O ṧomile kudu le Selaelo Maredi mo sefaleng ka dipapadi tsa go swana le “Hell we can” “Golden divas” “Black age”  le tṧe dingwe . A tsenela tṧa television go didrama tsa go etṧa Scandal Petrus) ;Rhythim city (Thabo) Muvhango (Judge) ; Skeem Saam (Ntate Kgotso ). O tsebega kudu bjalo ka rametlae mo go Majakathata (Jingles).

All Personalities

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...