Mahlakung

Mamabona

Let's connect:

Show(s):

Mamabona o rata dintwa, ebile o roga batho.

CONCELIA MAPHUTHA

Marulaneng ga mphahlele

Role: , Mamabona, , odsijoivssijpofio, kdfmdffgfd,,,flkomdfobm,, dfkmioi

  • Mamabona o rata dintwa, ebile o roga batho
  • Ga ana le nnete o rata maemo
  • Ke morara o bolela taba aba a fetoga gonamo, mamabona ga ane hlompo le lerato , ke motho wago rata setso

BATHEKGI BA MAHLAKUNG 

Karolo ye ya mamabona ga ere ruteng go rata dingwetsi tsa rena, re ba thege geba llele go rena, ga e re rute go hlompha batho e sego go roga batho, mamabona ore bontsha gore go rata tshelete go lahlela motho ka levageng, gape ore bontsha gore go rata maemo go dira gore motho anyatse batho lego ba nyenyefatsa

Karolo yeya mamabona ga ere ruteng go hlompha batho ba bagolo le banyane le go rena, re hlomphe baruti dikerekeng tsa rena, aye rute gore lesata lego bolela batho bosaedi gase toka.

 

BIOGRAPHY 

Ke nna concelia ramatsi maphutha ngwana wa mathomo wa maishane le magalane , ke dula marulaneng gamphahlele, ke ngwetsi ya ba bina tau. Ke nale bana ba babedi le setlogolo

Ke motho wa go rata go thaba le batho

Ga ke motho wagoba le magetla , goba go ikgogomosha bathong , ke motho wago hlompha batho ba bagolo le ba banyane go nna . Gake rate polele tsa go se agise tsa go roga batho, keba mc meletlong.

Se ke se tsebago ka nna ga ke nyake motho wa gore a bona ke homotso goba ke sega a nagana gore ke setlaela a tseya mabu a ntsela ka mahlong. Mowe gona ngwana wa mma otla be o romotsi noga ya mokopa.

All Personalities

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...