Mahlakung

Titi Mabona

Let's connect:

Show(s):

Titi o ruta batho gore go nale dilo tse dingwe tseo o ka di kgonago le tseo o ka se di kgonego mo bophelong

LESETJA MPHELA

ORIGIN:  MOLETJIE GA MPHELA

ROLE: TITI MABONA

ABOUT TITI

Titi ke noga ya mokopa mabolaya a sega. O baba bjalo ka pherefere.O nale leleme le boreledi. O rata ngwana wa gagwe  Rethabile , gomme a ka dira se sengwe  le sengwe go mo sireletsa. O nale maano a mantshi ga a felelwe ke maano. Ke mosadi wa go ikemela, ga se motho wa go bea lenyalo pele . O patlamelo batho gore a hwetse seo a se nyakago . O nale pride, ke ntwa dumela,o rata tshelete le gona, o nale swele . O rata go laola batho. Titi o rata goba ka godimo ga batho ka mehla , o nale le boitshepo e bile o tseela batho fase.

BATHO BAKA ITHUTA THE FOLLOWING KA TITI:

Titi o ruta batho gore go nale dilo tse dingwe tseo o ka di kgonago le tseo o ka se di kgonego mo bophelong .

Re rutega gape gore go nale basadi bab bangwe ka mo ntle bago se hlomphe banna ba bona

Gape ge o le mosadi,o swanetse go ikemela o tlogele go lebelela banna ka dilo ka moka , e ruta batho gore ge o rata motho ntle le mapheko,  go monate ka nnete e sego go mo ratela seo a nago le sona

Ge o le motho o seke wa rata maemo ka baka la gore oka feleleletsa o tsene mathateng.

E ruta batho gore base be le diphiri ka gore mafelelong o tlaba ka gare ga mathata a magolo.

 

ABOUT LESETJA:

KE TSWA MOLETJIE GAMPHELA

KE MAKGWEBO POTLANA

KE THOMILE GO RALOKA DI DRAMA TSA RADIO KA 2003 LE TSA SEFALENG

KE RATA GO OPELA AND IM STILL STUDYING, AND KE MC

GA BJALE KE MORALOKI WA SORRY YA THOBELA FM MAHLAKUNG


 

 

All Personalities

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...