Mahlakung

Monica Mojela

Let's connect:

Show(s):

O ruta basadi gore ba ithute go ba le hlompho, lerato le kgotlelelo go balekani ba bona

JOHANNAH MAHLABELA

ORIGIN; HWIBI Gamatlala

Character: Monica Mojela

She is 45-50 years old, she is married to Alpheus Mojela and the step mother of Mojela Mojela ,Monica brought up this boy like she was his biological mother. Monica is a humbled woman and god fearing person. she loves and respect her husband in despite of his greaadiness and bibulous

She earns her living by sewing uniforms, traditions and doing the décor for any occations. this woman is so forgiving and loves people, in short i can say she is a business woman.

MOLAETṦA WA MONICA GO BATHEELETṦI

Monica o ruta batheeletṧi gore ba ithuthe go amogela seo ba lego sona, mohlala; go hloka thari ga gagwe ga saka gwa dira gore a hloke tshepo go monna wa gagwe , gore a be a gopole go dira tṧa phaku ka kgopolo ya gore mohlomongwe a ka ima

O ruta basadi gore ba ithute go ba le hlompho, lerato le kgotlelelo go      balekani ba bona , go sa khathalege gore maemo a bona ke a mohuta mang,le gore be seke ba fela dipelo , ba swanelwa ke go thekgana mafokoding a bona ka moka

Monica o ruta gape gore mosadi a ka dira gore go be le letseno ka gae ntle le go hlwa a lebeletṧe monna. Go roka ga gagwe ke gona go beang dijo tafoleng ka lapeng la Batlaika. Lerato la monica le re ruta go amogela batho kamoka, se re se bona ge a ile a amogela Mmalehu , a mo fa madulo le mosomo .

 

All Personalities

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...