Competition

Standard Bank Let’s Push Competition

Closed on: 6 Nov 2020

Katanela maatla a mašeleng a o a hlokago go phethagatša ditoro tša gago ka Standard Bank, gomme o joine pank ye e tla sepedišanago tsela le wena. E re Standard Bank e go thuša go katanela se eleng sa gago.

Katanela maatla a mašeleng a o a hlokago go phethagatša ditoro tša gago ka Standard Bank, gomme o joine pank ye e tla sepedišanago tsela le wena. E re Standard Bank e go thuša go katanela se eleng sa gago. Go katanela se eleng kgale o se letile. Go katanela go hwetša thuto.  Go katanela bokamoso bja gago. Dithulaganyo tša go panka tša Standard Bank tše di ka go thušago go phethagatša ditoro tša gago. Dithulaganyo le ditirelo tša go fapafapana tša Standard Bank di go fa tokologo ya go laola tšhelete ya gago le go dira ditefelo ka mo o nyakago. Kae le kae mo o leng. Neng le neng ge o nyaka. Hwetša tshedimošo ka botlalo go standardbank.co.za. Gobane ka Standard Bank. It Can Be.

Standard Bank e nyaka go go phara ka R5000 go go thuša go katana go ya pele le go feta, e bile ge o na le akhaonte ya Standard Bank re tla e managanya go ya go matsebetsebe a R10,000!

Go ba mofenyi, seo feela o swanetšego go se dira ke go re bontšha gore o katanela go dira eng?  A ke go lefela dithuto tša gago? Koloi e mpsha? Dipositi ya ntlo? Go thoma kgwebo? Goba go ya makhutšong? Phousta seswantšho ‘mme o re botse go marangrang a dikgokaganyo ka go šomiša hashtag #ThobelaFMLetsPush gomme Thabo le Nkgadimeng  ba ka go letšetša. Se lebale go theka @ThobelaFM gomme o šomiše #ThobelaFMLetsPush

 

Go Mabaka le Dipeelano.

All Competitions

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...
Complementary Content
CLOSE

Your Name:*

Your Email:*

Your Message:*

Enter Captcha:*