Competition

STANDARD BANK FLEXIBLE FUNERAL COMPETITION

Closed on: 3 Nov 2023

E ba mofenyi ka Flexible Funeral Plan ya Standard Bank

E ba mofenyi BEKE YE KA MOKA ge re tla be re keteka bophelo ka Flexible Funeral Plan ya Standard Bank. Re nyaka go go thuša go keteka segopotšo sa motho yo a šetšego a ithobaletše ka go go fa monyetla wa go mo thopela leswika la segopotšo la R30 000 le voutshara ya krosari ya R5000 ‘tšatši ka ‘tšatši ye e ka go thušago ka nako ya pulo ya leswika. Go ba mofenyi, re botše gore o nyaka go keteka bophelo bja mang le lebaka. E no taela *120*11011# gomme o latele ditaelo go tsenela. Keteka bophelo bja motho o mongwe gomme o be mofenyi ka Thobela FM le Flexible Funeral Plan ya Standard Bank. USSD e bitša 20c ka 20 seconds. Go Mabaka le Dipeelo. Standard Bank Insurance Brokers ke moabi wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete, FSP224. Thulaganyo ye e thekgwa ke Liberty Group Limited.

All Competitions

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...
Complementary Content
CLOSE

Your Name:*

Your Email:*

Your Message:*

Enter Captcha:*