Competition

Generation Wealth plan

Closed on: 10 Dec 2021

Generation Wealth plan

Batho ba bantši ba nagana ka inšorenše feela bja’ka tsela ya go šireletša bona le bamalapa a bona ka lehlakoreng la mašeleng. Ke ba mmalwa ba lemogago gore inšorense e ka fetola maphelo, le gore go ba le motswako o mo botse le kelo ya maleba ya inšorenše ya bophelo, bolwetši bjo sa folego, bogolofadi le poloko ke tsela e bonolo, ye e o ka e kgonago go aga generational wealth.

Generational Wealth Plan by 1Life, e aba inšorense ye e khabarago bophelo, lehu, bogolofadi le bolwetši, go thoma ka R200 ka kgwedi.

SMSa ‘Life’ go 38931 gomme ba 1Life ba tla go letšetša go go rulaganyetša Generation Wealth plan. O sa letile eng – ikhweletše tšhireletšo/inšorense le khutšo moyeng lehono. Go tsenela phadišano etela 1life-sabc.co.za/thobela/ .

Tsena go www.1life.co.za go hwetša tshedimošo ka botlalo le QUOTE  go tšwa go 1Life.

1Life ke diinsorense tša bophelo wa semolao le Moabi wa Ditirelo tša Ditšhelete. Hwetša Mabaka le Dipeelo online.

All Competitions

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...
Complementary Content
CLOSE

Your Name:*

Your Email:*

Your Message:*

Enter Captcha:*