Competition

MTN Made For Skhokho

Thoma go netweka le go ikgokaganya bjalo ka sekgwari sa kgwebo ka di-prepaid bundle tše diswa tša MTN Made For Skhokho

Thoma go netweka le go ikgokaganya bjalo ka sekgwari sa kgwebo ka di-prepaid bundle tše diswa tša MTN Made For Skhokho, tšeo di hlametšwego boTsoga o itirele, batšea-diphetho le dikasi-preneurs.

Godiša kgwebo ya gago ka mphiwafela ye ya go ikgetha ya data ya 5GB le metsotso e 50 ka R49 ya gatee feela. Ga o tshwenyege ka kontraka.

Wena seo o swanetšego go se dira feela ke go ingwadišetša MTN Made For Skhokho ka tokomane yeo e hlatselago gore kgwebo ya gago e ngwadšitšwe – se e ka ba le ge e le Invoice go tšwa go bao o gwebišanago nabo.

O sa letileng? Ikhumanele dintšwelakae tše tša go kgahliša ka ntle ga go ema-ema. Ngwadiša gona bjale go mtnbusiness.co.za

All Competitions

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...
Complementary Content
CLOSE

Your Name:*

Your Email:*

Your Message:*

Enter Captcha:*