Competition

1LIFE e fetola maphelo

Closed on: 27 Mar 2021

Tsenela phadishano ya 1Life funeral cover

1Life e theilwe godimo ga nepo e tee eupša e bohlokwa – Go Fetola Maphelo. Ba dumela go bula dikgoba tša bophelo bjo bokaone go diklaente le baratiwa ba bona ka go ba abela dithulaganyo le ditirelo tša ditšhelete tše di betletšwego bona thwii, tše bonolo, tše ba ka di kgonago tše di ba nolofaleletšago bophelo.

Ka Life Cover ya go fihla go R10 million, ditshwanelo/dikholego tša tlaleletšo tša Funeral Cover tša boleng bja R16 000, le dikleime tše fetišitšwego le go lefiwa ka metsotso e 3 o ka netefatša gore wena le balapa la gago le na le tšhireletšo ya mašeleng ye le e hlokago, ge bophelo bo ka le fetogela le sa letela.

1Life e aba tšhireletšo ye o ka e kgonago ya Bophelo, Malwetši a sa Folego, Bogolofadi le Poloko ‘mme gare ga bophelo bjo bo re išang fase le godimo bja ‘tšatsi ka ‘tšatši, 1Life e nepile go kgotsofatša dinyakwa tša gago le go go nolofaletša dilo.

SMSa ‘Life’ go 38931 ‘mme 1Life ba tla go letšetša go go abela tšhireletšo/pholisi ye e rulaganyeditšwego wena thwii. O sa letile eng – e leke, o be le khutšo moyeng lehono. Go tsenela phadišano etela https://1life-sabc.co.za/thobela/

Tsena go www.1life.co.za go hwetša tshedimošo ka botlalo le KHOTHEIŠENE  go 1Life Funeral.

1Life ke moabi wa semolao wa diinšorense le DITIRELO TŠA DITŠHELETE. Mabaka le Dipeelo di online.

All Competitions

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...
Complementary Content
CLOSE

Your Name:*

Your Email:*

Your Message:*

Enter Captcha:*