Competition

Sunlight Competition

Closed on: 13 Nov 2020

Ithopele Sunlight dishwashing liquid ya ngwaga ka moka.

Nakong tše tša boima, go a kgahliša go humana ditšweletša tšeo o di tsebago le tšeo o di ratago. Bjalo ka Sunlight Dishwashing Liquid. Lerothi le le tee le tsenelela gare makhureng ka go phakiša go tloša makhura go feta, go phakiša le go nolofatša mošomo wa dibjana. Ka maatla a swiri tše 100, Sunlight Dishwashing Liquid e tsenelela ga bonolo makhureng a kgomaretšeng, e šia di bjana tša gago di phadima di hlwekile. Šomiša nako ye go thopa Sunlight Dishwashing liquid ya ngwaga ka moka ya gago le ya bakgotse ba babedi. Tsenela phadišano ye ya rena ka go re leletša (call-in)! Re romele “voice note” o re botše gore ke ka lebaka lefe o kgetha Sunlight ka mehla.

Humana #Gofeta ka moo o sa go letelago ka ga go hlatswa ka mehla.

Website URL                                   https://www.sunlight.co.za/gives-you-more

Campaign Hashtag                        #MoreThanYouExpect

Social Media Handles

Facebook :                                       https://www.facebook.com/SunlightZA

                                                           @SunlightZA  

Instagram                                         https://www.instagram.com/sunlight.za/?hl=en

                                                           @sunlight.za

All Competitions

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...
Complementary Content
CLOSE

Your Name:*

Your Email:*

Your Message:*

Enter Captcha:*