Competition

Thobela FM Birthday Competition

Closed on: 30 Jun 2019

Mašeleng ke maphaaphaa mo go Thobela FM

Mašeleng ke maphaaphaa mo go Thobela FM. Se dule kgole ka ge mo mananeong a Thobela FM ka moka re tlo fana ka matsebetsebe a diranta. Go thoma ka la pele mašeleng ke e maphaaphaa kgweding ye ya June.

Mengwaga ye masome-hlano-senyane ya seya-lemoya ga e sepele fela-fela ......e sepela le mahlatse ka ge letšatši le le lengwe batheeletši  ba mahlatse ba tlo ithopela mašeleng. SA GAGO KE GO hlwaya tsebe bošego le mosegare gore o ipshine ka mašeleng ge re tla be re keteka mengwaga ye 59 ya seya-lemoya.

Go na le mabaka le dipeelano..... mabaka le dipeelano tša ntshe di ka tsela ye: ge ele gore o thopile sefoka mo go Thobela FM goba  setiši se sengwe le sengwe sa SABC, MO DIKGWEDING TSE tharo tša go feta o seke wa tsenela phadišano.

All Competitions

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...
Complementary Content
CLOSE

Your Name:*

Your Email:*

Your Message:*

Enter Captcha:*