Competitions

Ithopele Diteki

This competition is closed

Thobela FM e na le mogwera o moswa, gomme ka tšhomišanommogo, ba nyaka go go tlišetša diteki. Potšišo ke gore naa mogwera wo ke mang? Romela lentšu le "Mogwera" le karabo ya gago ka SMS go 45849.

more

STANDARD BANK FLEXIBLE FUNERAL COMPETITION

E ba mofenyi ka Flexible Funeral Plan ya Standard Bank

more

Re Lebile Zebediela

Thobela FM e tla gaša thwii go tšwa ngwakong wa mothopasefoka wa phadišano ya House No 63

more

Tsenela phadišano ya 1Life

Tsenela phadišano ya Funeral cover ya 1Life beke ye go Thobela FM

more

Ithopele R5000 le airtime

Thopa R5000 go VodaPay Wallet ya gago ka Vodacom le Thobea FM gape o hwetše airtime ya tlalaletšo ya 30% kamehla ge o recharga go VodaPay App.

more

Thobela FM House 63

O ka ithopela R30 000 le kgomo!

more

Thobela FM Gospel Star Search 2022

Naa o na le bokgoni bja go opela mmino wa Gospel? Se ke sebaka sa gago sa go ntšha talente le go ithopela dimpho

more

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...